COMUNICAT DE PR…

COMUNICAT DE PRESĂ, Yacht Clubul din Villefranche sur Mer
Realizat de către James Goldsmith

Yacht Clubul din Villefranche sur Mer este încântat să vă anunţe inaugurarea sa şi sprijinul
fondatorului domnului Nicolae Buzaianu, supranumit Patronul de “AUR”.

Deschiderea noului Yacht Club din Villefranche sur Mer a fost anunţat pe 10 august
reprezentând un început de succes în vechea tradiţie maritimă din oraş.
Scopul clubului și ai membrilor săi este de a dezvolta, de a organiza şi de a promova activități și
sporturi pe apă pentru noua generaţie de tineri.

În ziua inaugurării, fondatorul Yacht Clubului, Nicolae Buzaianu, a afirmat : “Sunt foarte
încântat de a fonda și de a sprijini Yacht Clubul din Villefranche sur Mer. Sunt bucuros să
văd interesul tinerilor față de activitățiie și sporturile pe apă. Este o adevarată onoare de a fi
supranumit Patronul de Aur și de a avea posibilitatea de a împartăși cunoştinţele de la o generaţie
la alta.

Membrii fondatori :
● Thierry Leret, Director de sport, YCM
● Isabelle Joscke, Campion la iahturi de competiție
● Bruno Sroka, Triplu Campion mondial de Kitesurfing
● Gilbert Pasqui, Carpenter Naval
● Dl Nicolae Buzaianu, Patronul de Aur

Despre Villefranche
Orașelul Villefranche sur mer, aflânduse lângă Nisa (Franţa), este un paradis pentru marinarii din
întreaga lume. De-a lungul anilor acesta a fost considerat portul gazdă pentru flota Statelor Unite
ale Americii între anii 1948 și 1966. Începând cu anul 1980, Villefranche este folosit ca port de
escală pentru navele de croazieră de pe Marea Meditaraneană. El reprezintă, de asemenea, un
paradis pentru pescarii din regiune şi o posibilitate de a descoperi o mulțime de specii de peşti
(cu excepţia pescarușului de aur!).

“Regata Gurman”, Yacht Club din Villefranche sur Mer
” Regata Gurman ” se numără deja în lista evenimentelor al Yacht Clubului, care va avea loc în
Villefranche sur Mer, în luna septembrie. Acesta va reprezenta un mare eveniment de iahturi
organizat pe baza valorilor de gastronomie franceză şi promovarea produselor alimentare
locale. ” Regata Gurman ” este oportunitate pentru gastronomia franceză şi pentru participanții
săi care vor putea să se bucure de cele mai bune produse artizanale din localitate.

Această regată a fost concepută în baza evenimentului ‘Trophée Pasqui’, care sărbatorește
tradiţia constructiilor bărcilor din lemn în localitate, numită în cinstea primului dulgher naval,
Gilbert Pasqui. Este o regată minunată făra de preț.

Pentru mai multe informaţii:
http://www.villefranche-sur-mer.fr
http://en.wikipedia.org/wiki/Villefranche-sur-Mer

Advertisements

Вильфра…

Вильфранш-сюр-Мер, 10 августа
ПРЕСС-РЕЛИЗ, Яхт-клуб в Вильфранш-сюр-Мер
Джеймсом Голдсмит

Яхт-клуб Вильфранш-сюр-Мер с радостью сообщает инаугурацию клуба и назначения в
качестве президента и почетного звания золотого покровителя г-н Николай Бузуяну.

Инаугурация нового Яхт-клуба в Вильфранш-сюр-Мер было объявлено 10 августа и
является позитивное начало в долгосрочной морской традиции города.
Цель яхт-клуба заключается в развития и защиты морской среды, а также разработке,
организации и распростронении водных видов спорта.

Выступая на инаугурации клуба, г-н Николай Бузуяну сказал: “Я рад быть в состоянии
поддерживать основу яхт-клуба в Вильфранш-сюр-Мер. Это прекрасная возможность,
приветствовать молодое поколения, любителех воды и моря, передать знания от одного
поколения к другому. Я рад, что получил почетное звание золотого покровителя.

Члены-основатели включают в себе:
● Thierry Leret, директор по спорту, Яхт клуб Монако
● Isabelle Joscke, чемпион парусного спорта
● Bruno Sroka, 3 х кратный чемпион мира по кайтсерфингу
● Gilbert Pasqui, морской Карпентер
● Николай Бузуяну, президент Яхт-клуб Вильфранш-сюр-Мер

Описание Вильфранш-сюр-Мер
Вильфранш-сюр-Мер является городом поблизости Ниццы (Франция), раем для
парусников со всего мира.

На протяжении многих лет он был портом который принамал 6-го флота США с 1948 по
1966. С 1980-х, Вильфранш используется как порт для круизных судов на Среднеземном
море. Это убежище также для рыбаков, вы увидите разные виды рыб (за исключением
золотой рыбки!) Это красивый маленький городок, расположенный на берегу моря где у
вас есть возможность любоваться прекрасным видом.

“Гурман Регата” в Яхт-клубе в Вильфранш-сюр-Мер
“Гурман Регата” будет организована в Вильфранш-сюр-Мер в сентябре. Это большое
собрание классических яхт основана на французской гастрономии и содействии местных
продуктов питания. Это прекрасная возможность отдохуть и развеется для гурманов и
мореплавателей.

“Гурман Регата” была основана на необычайный успех Трофе Паски организован в мае,
и празнует великую традицию cоздания лодок из дерева, назван в имя военно-морского
плотника, Гилберт Паски

Для получения дополнительной информации:
http://www.villefranche-sur-mer.fr

http://en.wikipedia.org/wiki/Villefranche-sur-Mer

UFFICIO STAMPA …

UFFICIO STAMPA Yacht Club di Villefranche sur Mer
Redatto da James Goldsmith

Lo yacht club di Villefranche è lieto di annunciare l’inaugurazione dello stesso club e rendere
noto il supporto del suo fondatore, Sig. Nicolae Buzaianu.

L’inaugurazione nel nuovo yacht club di Villefranche è stato annunciato il 10 agosto ed è
l’edizione di benvenuto di una duratura tradizione marittima della città.
.L’obiettivo dello yacht club è semplice: i valori del club sono di difendere e servire il mare. Lo
scopo del club è di sviluppare, organizzare e promuovere ogni attività d’acqua per coltivare il
valore del rispetto per il mare e indirizzare le nuove generazioni agli sport d’acqua e alle attività
marine.

Durante l’inaugurazione, il Sig Nicolae Buzaianu ha detto:” Sono onorato di poter supportare
la fondazione dello Yacht Club di Villefranche sur Mer. È un’opportunità d’oro quella di poter
dare il benvenuto alle nuove generazioni indirizzandole al rispetto del mare e garantendo alle
generazioni future lo stesso privilegio. Sono onorato di poter ricoprire il ruolo di Presidente
Onorario”.

Tra i membri del club possiamo ricordare:
● Thierry Leret, Director of Sport, YCM
● Isabelle Joscke, Campione di Vela
● Bruno Sroka, Campione del mondo di Kitesurfing per 3 volte
● Gilbert Pasqui, tra i più importanti carpentieri navali
● Mr Nicolau Buzaianu, Presidente onorario

Riguardo Villefranche
Villefranche, vicino a Nizza, in Francia, è il rifugio ideale per i velisti provenienti da tutto il
mondo. Infatti, la baia si distingue per la sua profondità a poca distanza dalla costa e per diversi
anni il porto è stato la base per la sesta flotta degli Stati Uniti d’America tra il 1948 e il 1966. Dal
1980, Villefranche viene utilizzato come porto di scalo per le navi da crociera sul Mediterraneo.
E inoltre un paradiso per i pescatori e potrete notare molte razze differenti di pesci.
Si tratta di un bellissimo borgo incastonato in riva al mare, che presenta una cittadella del 17 °
secolo i cui giardini con fiori di calendula attirano turisti da tutto il mondo.

“Regata golosa” by The Yacht Club di Villefranche sur Mer
La “regata golosa” è già nella liste degli eventi che avranno luogo a Villefranche a settembre.
Si propone come un grande raduno di barche d’epoca basato sulla gastronomia francese e la
promozione di prodotti alimentari locali artigianali. È un’occasione d’oro per i gastronomi e gli
stessi marinai di godere al meglio dei prodotti locali e delle delizie del classico yachting.

Questa regata è stata concepita in seguito al successo straordinario del Trofeo Pasqui a
maggio che celebra la grande tradizione della costruzione della barca in legno nella zona e
prende il nome dal primo carpentiere navale locale, Gilbert Pasqui.
È una regata amichevole, rilassante e senza concorrenza !

Per maggiori informazioni
http://www.villefranche-sur-mer.fr
http://en.wikipedia.org/wiki/Villefranche-sur-Mer

Villefranche su…

Villefranche sur Mer, August 10
PRESS RELEASE Yacht Club of Villefranche sur Mer
Released by James Goldsmith

The Villefranche sur Mer Yacht Club is delighted to announce its inauguration and acknowlege the support of its Founding ‘Gold’ Patron, Mr Nicolae Buzaianu.

The inauguration of the new Villefranche sur Mer Yacht Club was announced on August 10 and is a welcome edition to the long Maritime tradition in the town.
The goal of the Yacht Club is simple, the membership values are to defend and serve the sea. The Purpose of the club is to develop, organise and promote water activities to promote the respect of the sea and to bring a new generation to water sports and marine activities.

Speaking at the launch, Mr Nicolae Buzaianu said; ‘I am delighted to be able to support the foundation of the Yacht Club of Villefranche sur Mer. It is a golden opportunity to welcome the younger generation to the pleasures of the sea and to pass the knowledge from one generation to the next. I am pleased to be given the honorary title of Gold Patron

The founding members include;

 • Thierry Leret, Director of Sport, YCM
 • Isabelle Joscke, Sailing Champion
 • Bruno Sroka, 3 times Kitesurfing World Champion & Gold medal winner
 • Gilbert Pasqui, The foremost Naval Carpenter
 • Mr Nicolau Buzaianu, Gold Patron


About Villefranche
Villefranche, near Nice,France is a haven for sailors from all over the world. Indeed, it’s bay is noted for its depth just a short distance from shore and over the years the port was the home port for the US 6th fleet from 1948-1966. Since the 1980s, Villefranche is used as a port of call for Cruise ships on the meditaranean. Itis also a haven for fishermen and you will see may types of fish here (except for goldfish!)It is a beautiful little village nestled beside the sea, with a 17th century citadel whose surroundin grounds are beautiful with flowers including the French marigold.

‘Gourmand Regatta’ by The Yacht Club of Villefranche sur Mer
The ‘Gourmand Regatta’ is already lined up to take place at Villefranche sur Mer in September. It is propsed that a great gathering of classic yachts based around French gastronomy and promoting local artisinal food products. it is a golden opportunity for gastronomes and sea-farers alike to enjoy the best of local produce and the delights of classic yachting.

This regatta has been conceived on the back of the extraordinary success of the Trophee Pasqui in May which celebrated the great tradition of wooden boat building in the area and is named after the foremost naval carpenter, Gilbert Pasqui.It is a laid back regatta without competition!

For more information:
http://www.villefranche-sur-mer.fr
http://en.wikipedia.org/wiki/Villefranche-sur-Mer
Le Yacht Club de Villefranche-sur-Mer a été créé à l’initiative d’amoureux de la mer dans un désir de valorisation des métiers qui s’y rattachent, et grâce au soutien de son principal donateur, un Monsieur en or, Mr Nicolae Buzaianu.

L’ouverture du Yacht Club de Villefranche sur mer a été annoncée le 10 août et se veut être le promoteur du yachtisme de tradition en général et à Villefranche sur mer en particulier.  

L’adhésion au Yacht Club est simple : seules importent l’affiliation aux valeurs que défend le club et la volonté de « servir » pour les défendre, en mer comme à terre.

Le Yacht Club de Villefranche-sur-mer agit pour promouvoir, développer et organiser les activités susceptibles de favoriser toutes activités nautiques conformes à l’éthique qu’il défend. Il œuvre également pour préserver le patrimoine maritime et ce, en ayant comme partenaire principal, Mr Gilbert Pasqui, le plus grand charpentier naval de tradition, décoré chevalier des arts et des lettres en 2012 par le ministère de la culture et entreprise du patrimoine vivant.

S’exprimant lors du lancement du Yacht club, Mr Nicolae Buzaianu a annoncé : « Je suis ravi d’être en mesure de soutenir l’association du Yacht Club de Villefranche-sur-Mer. Il s’agit d’une occasion en or pour initier la jeune génération aux plaisirs de la mer et de transmettre les connaissances d’une génération à l’autre. Je suis heureux d’avoir le titre honorifique de membre d’honneur et de sponsor en or.

Les membres fondateurs sont :

 • Virginie Fabron, juriste en droit maritime et présidente du Yacht Club de Villefranche sur mer
 • Gilbert Pasqui, Charpentier naval de tradition et vice président du Yacht Club
 • Thierry Leret, Directeur des Sports au Yacht club de Monaco et vice président adjoint du Yacht club
 • Isabelle Joscke, championne de voile, figariste et administrateur du Yacht club
 • Bruno Sroka, 3 fois champion du monde Kitesurf & Médaille d’or et administrateur du Yacht » club
 • Mr Nicolae Buzaianu, sponsor en or

À propos de Villefranche sur mer :
Villefranche sur mer, commune voisine de Nice, est un paradis pour les marins du monde entier. En effet, la rade de Villefranche sur mer est une des plus belles rades du monde et est connue pour ses mouillages.

Il y a quelques décennies, la rade de Villefranche servait de point de mouillage pour la 6ème flotte des États-Unis de 1948 à 1966. Depuis les années 1980, Villefranche est devenu un point d’escale pour les bateaux de croisière.

La rade est également un paradis pour les pêcheurs.

C’est un merveilleux petit village niché au bord de la mer, surplombée par sa citadelle ornée de ses magnifiques jardins.

«La Régate Gourmande» par le Yacht Club de Villefranche sur Mer :
Du fait de l’extraordinaire succès du Trophée Pasqui chaque année en mai à Villefranche sur mer, célébrant le yachtisme de tradition et la charpenterie navale de tradition dans la région, le Yacht club de Villefranche sur mer a décidé de créer la première « régate gourmande ».

 

La « Régate Gourmande » met à l’honneur les plus beaux yachts de tradition du monde, la gastronomie française et les produits alimentaires locaux artisanaux. Il s’agit d’une occasion en or pour les gastronomes et les passionnés de la mer de se ressembler pour profiter des meilleurs produits du terroir et des plaisirs de la plaisance classique.